ochrona_banner_ro.jpg

ARTICOL INFORMATIV PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În legătură cu punerea în aplicare a cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / WE (regulamentul general privind protecția datelor "RODO"), vă informăm despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul încheierii și executării contractelor, îndeplinirii obligațiilor legale, îndeplinirii unor interese legitime și pe baza acordului acordat vă informăm despre drepturile dumneavoastră legate de acest lucru.

Următoarele reguli se aplică începând cu 25 mai,anul 2018.

1. Administratorul datelor dvs. personale este: Infinite Sp. z o.o. cu sediul în Lublin, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, a fost înscrisă în Registrul întreprinzătorilor de către Tribunalul Districtual Lublin-Wschód din Lublin, cu sediul social în Świdnik, VI Departamentul Comercial al Registrului Național al Curții, KRS nr. 0000016222, NIP 946 1894 773, REGON 430801543 - în calitate de Administrator.

2. Dacă Dvs.aveți întrebări cu privire la modul și domeniul de prelucrare a datelor Dvs. personale în cadrul activităților Administratorului, precum și drepturile dvs., puteți contacta Inspectorul Protecției Datelor Personale cu ajutorul următoarei adrese: gdpr@infinite.pl sau în scris la adresa Administratorului.

3. Administratorul datelor personale - prelucreaza datele dvs. personale pe baza legii aplicabile, a contractelor încheiate, în scopul punerii în aplicare a intereselor legitime ale Administratorului și pe baza acordului acordat

4. Datele dvs. personale sunt prelucrate în scopuri /scopurile;

a) încheierea și executarea contractelor cu antreprenorii Administratorului (temeiul juridic: art. 6 alin. 1b din RODO) - pe durata contractului și facturarea după finalizarea acestuia;

b) îndeplinesc obligațiile legale ale Administratorului, cum ar fi emiterea sau stocarea facturilor și a altor documente contabile, răspunzând la plângeri (temeiul juridic: articolul 6 paragraful 1c al RODO) - pentru o perioadă in care legea dispune de stocarea datelor,

c) stabilirea, apărarea și urmărirea pretențiilor (temeiul juridic: articolul 6 alineatul 1f din RODO) - pentru o perioadă ulterioară expirării lor,

d) verificarea credibilității plăților (temeiul juridic: articolul 6 alineatul 1f din GDPR) - pentru perioada necesară pentru efectuarea unei astfel de evaluări la încheierea, extinderea sau prelungirea domeniului de aplicare al contractului,

e) comercializarea directă (temeiul juridic: articolul 6 paragraful 1f din RODO) - pe durata contractului sau înaintarea obiecțiilor,

f) detectarea și prevenirea fraudei (temeiul juridic: articolul 6 alineatele 1c și 1f din RODO) - pe durata contractului și apoi pe perioada după ce creanțele expiră sau pe durata procedurilor desfășurate de autoritățile publice competente,

g) în alte cazuri, datele dvs. personale sunt prelucrate numai pe baza acordului acordat anterior, în măsura și în scopul specificat în acord (articolul 6 paragraful 1a din RODO) - pe perioada de la acordarea acordului si pina la retragerea acestuia.


5. În legătură cu prelucrarea datelor în scopurile menționate in punctul 4, destinatarii datelor Dvs. personale pot fi persoane din următoarele categorii:

a) prelucrarea datelor cu caracter personal în numele administratorului, pe baza unor contracte relevante, de exemplu gestionarea sistemelor informatice ale administratorului, subcontractanții, agenții de publicitate, intermediari, entități care furnizează servicii de consultanță Administratorului, colectarea legală, colectarea datoriilor, contabilitate, audit și corespondență,


b) din grupul de capital de care aparține Administratorul,


c) autorizată să le primească în baza legii aplicabile, de exemplu, instanțele judecătorești și organele de stat

6. În prezent, nu intenționăm să vă transferăm datele dvs. personale în afara SEE (inclusiv Uniunea Europeană, Norvegia, Liechtenstein și Islanda), cu excepția cazului în care datele au fost obținute prin intermediul site-ului web al Administratorului și după obținerea acordului Dvs. de a primi informații comerciale, utilizarea cookie-urilor, atunci când aceste date vor fi transferate către o țară terță, de exemplu SUA, în legătură cu crearea de profiluri utilizând Google Analytics.

7. În ceea ce privește prelucrarea datelor Dvs. personale, aveți următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele personale, inclusiv dreptul de a obține o copie a acestor date;

b) dreptul de a solicita corectarea (corectarea) datelor cu caracter personal - în cazul în care datele sunt incorecte sau incomplete;

c) Dreptul de a solicita eliminarea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), în cazul în care.:

- datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod,
- persoana vizată a obiecționat la prelucrarea datelor cu caracter personal,
- persoana vizată și-a retras acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care reprezintă baza pentru prelucrarea datelor și nu există alt motiv juridic pentru prelucrarea datelor,,
- datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod ilegal, destinatarii datelor Dvs. personale pot fi companii din următoarele categorii:

d) dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor cu caracter personal - în cazul în care:
- persoana vizată pune la îndoială corectudinea datelor cu caracter personal,
- prelucrarea datelor este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor, cerând în schimb limitarea acestora,
- Administratorul nu mai are nevoie de date pentru scopurile sale, însă persoana vizată are nevoie de ele pentru a identifica, a apăra sau a intenta reclamații,
- persoana vizată a formulat obiecții cu privire la prelucrarea datelor, până la stabilirea faptului dacă motivele legitime ale administratorului depășesc motivele opozitiei;

e) dreptul la transfer de date - în cazul în care sunt îndeplinite în comun următoarele condiții:
- datele sunt prelucrate pe baza unui acord încheiat cu persoana vizată sau pe baza acordului dat de persoană respectiva
- prelucrarea se face în mod automat;

f) dreptul de a se opune prelucrării datelor în cazul în care există motive legate de situația Dvs. specială și baza de procesare este necesitatea acestora în scopuri care rezultă din interese justificate din punct de vedere legal efectuate de Administrator sau de o terță parte (articolul 6 alineatul 1 din RODO) cu excepția situațiilor în care administratorul:

- demonstrează existența unor motive valabile din punct de vedere legal de prelucrare, înlăturând aceste interese, drepturile și libertățile persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special în cazul în care persoana vizată este copil;
- prezintă motivele pentru stabilirea, investigarea sau apărarea reclamațiilor.

Cu toate acestea, în cazul în care datele sunt prelucrate în scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea), aveți dreptul să refuzați în orice moment și administratorul nu va mai avea dreptul să proceseze date în aceste scopuri.

8. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal are loc pe baza acordului persoanei față de prelucrarea datelor cu caracter personal (articolul 6 (1) alin. din RODO), aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment. Retragerea nu afectează conformitatea procesării, care a fost făcută pe baza acordului înainte de retragerea sa, cu legea aplicabilă.

9. Dacă ați fost informat că datele Dvs. personale sunt procesate ilegal de către Administrator, aveți dreptul să depuneți o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

10. În situația în care prelucrarea datelor cu caracter personal are loc pe baza acordului persoanei vizate, furnizarea datelor Dvs. personale de către Administrator este voluntară. În cazul încheierii contractului, furnizarea de date cu caracter personal este de bunăvoie, dar este necesară pentru încheierea și executarea contractului.

11. Datele Dvs. pot fi procesate în mod automat. Datele Dvs. nu vor fi profilate, cu excepția cazului în care datele au fost obținute prin intermediul site-ului web al Administratorului și după obținerea acordului Dvs. de a primi informații comerciale, newsletter sau acceptarea utilizării cookie-urilor. Profilarea este efectuată pe baza datelor posedate, în special, cum ar fi: date privind serviciile furnizate, date de transmisie, date despre locație, informații obținute prin utilizarea așa-numitei cookie-uri. Profilarea are o influențare asupra informațiilor de marketing și a ofertelor pe care le veți primi. Informații detaliate privind luarea deciziilor automate, inclusiv profilarea, sunt incluse în Politica de confidențialitate.