ELEKTRONSKA RAZMJENA RAČUNA NA PRVI POGLED

Kako brzo pronaći sve svoje dokumente i automatizirati postupak izdavanja i primanja računa te razmjenu dokumenata s poslovnim partnerima?

Upravo takvi i slični izazovi ohrabruju tvrtke na implementaciju rješenja za elektronsku razmjenu dokumenatata.
Prema Electronic Invoice Adoption Benchmark čak 46% tvrtki razmišlja o implementaciji rješenja za elektronsku razmjenu računa.

Koje su glavne koristi koje potiču tvrtke na elektronsku razmjenu računa?
Najvažniji argument je smanjenje troškova obrade računa za čak 31% u odnosu na obradu računa u papirnatom obliku. Elektronska razmjena računa ubrzava komunikaciju s poslovnim partnerom za 24%.
Značajna korist koja potiče tvrtke na elektronsku razmjenu računa je povećanje pravovremene naplate potraživanja za 32%.
Značajnom poslovnom potencijalu elektronske razmjene dokumenata doprinosi činjenica da su takvi sustavi rašireni u različitim industriskim granama, osobito u trgovini.
Primjer je implementacija EDI rješenja u tvrtci Fackelmann Poljska.
“EDI sustav rezultira bržim prijenosom logističkih informacija i smanjenjem troškova obrade narudžbi.”, Krzysztof Ogrodnik, Fackelmann Poland, Odbor direktora.
Osim tvrtki koje dnevno razmjenjuju veliki broj dokumenata, sve je više malih i tvrtki srednje veličine koje su otvaraju mogućnostima EDI rješenja.
Izvor: Report on the Adoption of Electronic Invoices for 2013, Advisor for Paystream
Izvor: Onboarding Suppliers on e-invoicing solution, Hackett Group