INFINITE E-INVOICE SUITE

Infinite E-Invoice Suite omogućava upravljanje procesom primanja i slanja elektronskih računa. Poštujući specifičnosti različitih tržišnih sudionika, s obzirom na njihovu veličinu i IT mogućnosti, razvili smo tri pristupa elektronskoj razmjeni računa: EDI (eng. Electronic Data Interchange), PKI (eng. Private Key Infrastructure) i OCR (eng. Optical Character Recognition). Uslugu elektronske razmjene računa proširili smo mogućnošću arhiviranja elektronskih računa i drugih povezanih dokumenata.
Za više informacija o INFINTE E-ARCHIVE SUITE  molimo kliknite ovdje.

EDI Invoice Suite

EDI Invoice Suite omogućava elektronsku razmjenu računa između računalnog sustava pošiljatelja i primatelja računa. Rješenje teži potpunoj automatizaciji elektronske razmjene računa.

PKI Invoice Suite

PKI Invoice Suite omogućava slanje elektronskih računa  iz računalnog sustava pošiljatelja velikom broju primatelja računa putem e-maila.  Elektronska razmjena računa primjenom PKI tehnologije  temelji se na primjeni elektronskog potpisa.

OCR Invoice Suite

OCR Invoice Suite omogućava pretvorbu skeniranih papirnatih računa i računa u PDF formatu u elektronski oblik koji jednostavno i brzo može biti pretraživan i arhiviran. 

 

EDI INVOICE SUITE

PKI INVOICE SUITE

OCR INVOICE SUITE

Kome je rješenje namijenjeno?

Rješenje je namijenjeno tvrtkama koje primaju veliki broj računa od poslovnih partnera i tvrtkama koje šalju veliki broj računa poslovnim partnerima.

Rješenje je namijenjeno tvrtkama koje šalju veliki broj računa pri čemu je obujam računa po poslovnom partneru manji do srednje velik..

Rješenje je namijenjeno manjim tvrtkama ograničenih IT mogućnosti.

Kako rješenje radi?

Integracija s različitim poslovnim informacijskim sustavima u cilju postizanja  potpune automatizacije u procesu elektronske razmjene računa.

Distribucija računa u PDF formatu putem e-maila i poveznice za sigurno preuzimanje računa.

Preuzimanje podataka iz fizičkog dokumenta, npr. skeniranog papirnatog dokumenta, i pretvaranje u elektronski dokument.

Točnost podataka?

Računi se provjeravaju prema unaprijed utvrđenim poslovnim pravilima, razinama sigurnosti i spremljenim podacima u cilju postizanja potpune točnosti podataka bez ljudske intervencije.

Računi se provjeravaju prema unaprijed utvrđenim poslovnim pravilima, razinama sigurnosti i spremljenim podacima u cilju postizanja potpune točnosti podataka bez ljudske intervencije.

 

Računi se provjeravaju prema unaprijed utvrđenim poslovnim pravilima, razinama sigurnosti i spremljenim podacima u cilju postizanja potpune točnosti podataka bez ljudske intervencije.

 

Sigurnost podataka?

Siguran prijenos računa putem međunarodnih komunikacijskih protokola.

Prijenos sigurnim mrežama.


Sigurnost podataka osigurana je uporabom elektronskog potpisa i kvalificiranog vremenskog žiga.

Jedinstvena poveznica s potpisnikom.

Siguran prijenos računa putem OCR pisača i WEB sučelja.

Korisnička autentifikacija.

Kontrola?

 Konrolirani pristup svim mrežama.

Identifikacija potpisnika.

   Ograničena kontrola.

Mogućnost sintaksne provjere.

Potpuna kontrola potpisnika.

 Izvještavanje o prometu datotekama.

Sve promjene podataka mogu se otkriti.

  EDI...više informacija

PKI ... više informacija

OCR ... više informacija