Protocoale de integrare EDI folosite pentru a conecta parteneri de afaceri.
Poslovni informacijski sustavi potpora su poslovnim procesima, poslovnoj analizi i odlučivanju. Iz tog razloga važno je da su uneseni podaci točni i pravovremeni. Integracija s poslovnim informacijskim sustavom osobito se preporuča većim tvrtkama i onim tvrtkama koje razmjenjuju veliki broji elektronskih dokumenata s poslovnim partnerima. Integracija s poslovnim informacijskim sustavom odvija se posredstvom odabranog komunikacijskog kanala i standarda elektronskog dokumenta (EDI poruke).

KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI PODRŽANI OD STRANE TVRTKE INFINITE

AS2 (eng. Applicability Statement 2)

SFTP (eng. Secure File Transfer Protocol)

AS2 je naziv komunikacijskog protokola za prijenos različitih sadržaja (slika, skeniranih i strukturiranih elektronskih dokumenata) putem interneta.  Često se koristi za siguran i pouzdan prijenos EDI podataka.  Elektronski dokument se ne šalje direktno poslovnom partneru već se šalje na AS2 server koji dodaje "omotnicu", digitalni certifikat i šifrira poruku. Kada AS2 server partnera primi elektronski dokument, dešifrira ga i provjerava prije propuštanja u poslovni informacijski sustav.
SFTP je naziv komunikacijskog protokola za siguran pristup, prijenos i upravljanje datotekama.  SFTP šifrira podatke te se oni dešifriraju na strani primatelja elektronskog dokumenta.  Tvrtka Infinite kao ponuđač EDI usluge jamči sigurnost upravljanja elektronskim dokumentima.

FTP/VPN (eng. File Transfer Protocol/Virtual Private Network)

FTP je naziv komunikacijskog protokola koji se obično koristi za razmjenu datoteka unutar tvrtke budući da sam po sebi ne pruža dovoljnu razinu sigurnosti potrebnu za elektronsku razmjenu dokumenata između poslovnih partnera putem interneta.  Uporaba FTP komunikacijskog protokola zajedno s, npr. VPN softverom, omogućava pouzdan sigurnosni sloj.

Database2Database

EDI sustav izravno se povezuje s poslovnim informacijskim sustavom korisnika, npr. ERP (eng. Enterprise Resource Planing) sustavom, putem sigurnog VPN kanala. Iz poslovnog informacijskog sustava korisnika odabrani podaci se umeću u strukturu baze podataka i isporučuju prema primatelju.

WEB servisi (eng. WEB Services)

 
Elektronska razmjena dokumenata moguća je i putem WEB servisa. Podaci se razmjenjuju u XML (eng. Extensible Markup Language) standardu putem SOAP protokola (eng. Simple Object Acess Protocol). Popisi dostupnih WEB servisa objavljuju se na jedinstvenoj lokaciji UDDI (eng. Universal Decription, Discovery, Integration).
X12 - standard uglavnom korišten na području Sjeverne Amerike
EDIFACT - standard uglavnom korišten na području Europe, Bliskog Istoka i Azije

XML (eng. Extensible Markup Language)
Tvrtka Infinite nudi mogućnost djeljenja vlastitog XML standarda s klijentima.

CSV (eng. Comma-Separated Values)
FLAT FILE - drugi formati prema zahtjevu korisnika