cechy_hr.jpg

Korisničko sučelje

Korisničko sučelje mobilne aplikacije predstavlja središnju točku u upravljanju dnevnim zadacima članova prodajnog tima. Omogućava pristup relevantnim prodajnim informacijama i aktivnostima.

Odabrane opcije:

 • popis zadataka za tekući radni dan
 • pristup kalendaru zaposlenika
 • definiranje ključnih pokazatelja uspješnosti i pregled izvedbe
 • pristup izvještajima relevantnim za poslovanje
 • izbornik dostupnih aplikacijskih modula
 • podsjetnik o sinkronizaciji podataka
 • podsjetnik o nadogradnji sustava

Kontrolna ploča

Kontrolna ploča omogućava pristup podacima u obliku widgeta i grafikona. Ovisno o dodjeljenoj ulozi i dopuštenjima, voditelji su u mogućnosti provjeriti različite pokazatelje svog prodajnog tima.

Odabrane opcije:

 • interaktivni widgeti i grafikoni
 • prodajni ciljevi i ključni pokazatelji uspješnosti po zaposleniku
 • trenutni prodajni rezultati
 • analiza distribucije i provjera dostupnosti proizvoda
 • trendovi prodaje po ključnim kategorijama (proizvod, prodajna marka)
korzysci1.jpg

Ciljevi

Izvršavanje poslovnih ciljeva važno je za prodajne predstavnike, voditelje i organizaciju u cjelini.

Odabrane opcije:

 • definiranje različitih vrsta poslovnih ciljeva
 • definiranje poslovnih ciljeva po zaposleniku
 • definiranje vrijednosti poslovnih ciljeva
 • predviđanje rezultata
 • praćenje izvedbe poslovnog cilja kroz vrijeme

Kalendar

Kalendar omogućava sinkronizaciju događaja iz vanjskih kalendara i podršku planiranju radnih zadataka prikazom učinkovitog rasporeda radnog vremena.

Odabrane opcije:

 • mogućnost dnevnog, tjednog i mjesečnog prikaza
 • sinkronizacija događaja iz vanjskih kalendara
 • mogućnost usporedbe planiranog i realno utrošenog radnog vremena
 • mogućnost naglašavanja poslovnih zadataka i aktivnosti ovisno o vrsti ili statusu
kalendarz.jpg

Multimedija

Multimedija omogućava izradu vizualno privlačnih prezentacija, univerzalan i financijski optimalan marketinški pristup kupcu.

Odabrane opcije:

 • obrada dokumenata (npr. PDF), fotografija i videozapisa
 • centralno dodjeljivanje multimedijskih sadržaja proizvodima
 • dodavanje multimedijskih sadržaja u direktorij korisnika
 • mogućnost simultanog korištenja multimedijskih sadržaja i obavljanja redovitih aktivnosti

Ključni pokazatelji uspjeha (KPI)

Ključni pokazatelji uspjeha odražavaju uspjeh korisnika sustava u usporedbi s unaprijed definiranim standardima od strane voditelja ili organizacije.

Odabrane opcije:

 • pristup unaprijed definiranim algoritmima izračuna
 • definiranje standarda 
 • praćenje izvedbe 
 • praćenje napretka kroz vrijeme
 • analiza trendova po zaposleniku ili vremenskom razdoblju
kpi.jpg

Karte

Upravljačka ploča omogućava vizualizaciju odabranih objekata i brzo prepoznavanje neiskorištenog potencijala tržišta. Mobilna aplikacija omogućava usmjeravanje korisnika do odabranih objekata najoptimalnijom rutom.

Odabrane opcije:

 • vizualizacija odabranih objekata na karti
 • upravljanje mrežom prodajnih predstavnika
 • usporedba planirane i ostvarene rute prodajnog predstavnika

GPS

Implementacija GPS (eng. Global Positioning System) sustava usmjerena je na dva osnovna cilja - definiranje lokacije kupca i provjeru lokacije prodajnih predstavnika u obavljanju njihovih poslovnih zadataka.

Odabrane opcije:

 • definiranje lokacije kupca
 • definiranje lokacije prodajnog predstavnika
 • mogućnost vizualnog prikaza
 • spremanje podataka
gps1.jpg

Zadaci

Sustav omogućava korisnicima planiranje, upravljanje i kontrolu zadataka kao što su posjete kupcima, kreiranje narudžbi, marketinške i uredske aktivnosti.

Odabrane opcije:

 • planiranje zadataka na temelju kalendara zaposlenika
 • definiranje opsega aktivnosti po poslovnom zadatku
 • podjela poslovnih zadataka po zaposlenicima
 • definiranje obveznih poslovnih zadataka

Izvještaji

Sustav omogućava pristup širokom rasponu prilagodljivih izvještaja u svrhu analize prikupljenih poslovnih podataka.

Odabrane opcije:

 • podjela izvještaja prema temi
 • individualni parametri po izvještaju
 • izvoz podataka u MS Excel ili HTML format
 • izvoz podataka putem e-maila odabranim primateljima
 • pristup odabranim izvještajima putem mobilne aplikacije
 • BI izvještaji na zahtjev
func1.jpg

Narudžbe

Kreiranje i unos narudžbi u poslovni informacijski sustav jedna je od najčešćih ručnih i ponavljajućih aktivnosti. Zahvaljujući uporabi sustava, aktivnost prikupljanja i unosa narudžbi može biti automatizirana.

Odabrane opcije:

 • kreiranje narudžbi tijekom posjeta kupcu putem telefona
 • definiranje ključnih logističkih parametara narudžbe
 • pristup popisu proizvoda, obveznim artiklima, dostupnim artiklima
 • mogućnost prilagodbe količine, cijene, popusta i drugih parametara
 • pristup posebnim ponudama
 • slanje narudžbi putem e-maila
 • integracija s poslovnim informacijskim sustavom

Posjeti

Neovisno o industriji, vrsti proizvoda ili usluge, posjeti kupcima česta su aktivnost prodajnih predstavnika. Iz tog razloga jedan je od najvažnijih fleksibilnih modula sustava.

Odabrane opcije:

 • definiranje opsega aktivnosti tijekom posjeta kupcu u ovisnosti o prodajnom kanalu, vrsti kupca i vrsti prodajnog predstavnika
 • vođenje posjeta u koracima
 • prikaz statusa i trajanja posjeta
 • odobravanje ili odbijanje posjeta koje je predvidio prodajni predstavnik
wizyta_sfa.jpg

Posebne ponude

Mobilni sustav omogućava cjelovitu podršku u upravljanju odnosima s kupcima. Planirane ili izvanredne posebne ponude dio su svakodnevnih poslovnih aktivnosti prodajnih predstavnika.

Odabrane opcije:

• definiranje posebnih ponuda od strane voditelja
• uporaba različitih algoritama za izračun posebnih uvjeta
• definiranje ciljnih skupina
• automatska potvrda da li kupac udovoljava uvjetima

Provjera dostupnosti

Sustav olakšava praćenje ugovorenih uvjeta suradnje i održavanje odgovarajuće zalihe proizvoda te provjeru dostupnosti proizvoda na tržištu. 

Odabrane opcije:

• provjera dostupnosti proizvoda
• praćenje distribucije proizvoda kroz vrijeme
• praćenje trendova poslovanja
• analiza učinkovitosti neizravne distribucije proizvoda
dostepnosc_sfa.jpg

Promotivni materijali

Distribucija promotivnih materijala često je zadatak prodajnih predstavnika. Planiranje, provedba i kontrola aktivnosti često je zadatak voditelja prodajnog tima.

Odabrane opcije:

 • upravljanje zalihama promotivnih materijala
 • alokacija promotivnih materijala po prodajnom predstavniku
 • praćenje distribucije promotivnih materijala tijekom posjeta kupcima

Ankete

Putem anketa prikupljaju se informacije o mišljenima, stavovima i preferencijama kupaca i prodajnih predstavnika. Zahvaljujući fleksibilnosti anketnog obrasca i mogućnosti odabira višestrukih odgovora, moguće je jednostavno i brzo anketiranje o temama kao što su prodajni potencijal kupca i pregled ostalih tržišnih sudionika.

Odabrane opcije:

 • ugrađeni generator anketa
 • promjenjivi model anketa
 • mogućnost konfiguracije različitih vrsta odgovora na pitanja
ankiety_sfa.jpg

Povrati

Prodajni predstavnici ponekad se nađu u nedorečenoj situaciji između prodavača u trgovini kupca i voditelja prodajnog tima glede upravljanja zalihama neispravne robe. Sustav omogućava profesionalno upravljanje i brzu komunikaciju između uključenih strana. 

Odabrane opcije:

 • odabir dobavljača, proizvoda i količine za povrat
 • odabir dana povrata, načina transporta i potrebnog prostora
 • navođenje razloga povrata

Plaćanja

Integracijom sustava i poslovnog informacijskog sustava ovlašteni korisnik je u mogućnosti provjeriti dospjela nenaplaćena potraživanja i prema naputku voditelja sudjelovati u istom.

Odabrane opcije:

 • pregled dospjelih računa
 • mogućnost registracije otplate duga
 • izbor metode obročne otplate - od najvećeg računa ili najduljeg kašnjenja 
platnosci.jpg

Troškovi

Evidencija troškova prodajnog osoblja osigurava uvid u kontrolu potrošnje po prodajnom predstavniku i timu u cjelini. Mobilno rješenje nudi mogućnost registracije troška po vrsti i povezivanje s dokumentacijom koja dokazuje njegov nastanak.

Odabrane opcije:

• konfiguracija vrste troška (npr. gorivo, uredski materijal)
• konfiguracija obveznih polja u okviru troškovnog obrasca
• registracija troška putem mobilne aplikacije
• mogućnost analize troškova po zaposleniku i vrsti troška

Asortiman proizvoda (Merchandising)

Sustav omogućava izvještavanje o izloženosti proizvoda. Prodajni predstavnik u mogućnosti je podijeliti fotografiju i ukazati na nedostatke i potencijale u prodaji.

Odabrane opcije:

 • pregled vizualnih prikaza u trgovini
 • dodavanje uputa, opisa i drugih relevantnih informacija
 • izvještavanje putem fotografija
merchandising.jpg

Integracija s vanjskim IT sustavima

Integracija podataka između mobilne aplikacije i vanjskih poslovnih informacijskih sustava uobičajena je poslovna praksa.

Odabrane opcije:

 • mogućnost prilagodbe različitim formatima i komunikacijskim kanalima
 • mogućnot preporuke formata i komunikacijskog kanala
 • sigurnost prijenosa i pohrane podataka

Moduli, uloge, role

Moduli, uloge i role definiraju pravila pristupa određenim značajkama sustava i raspon podataka dostupan korisnicima.

Odabrane opcije:

 • definiranje dostupnih značajki
 • definiranje uloga i dopuštenja
 • dodjeljivanje uloga korisnicima
moduly.jpg