Beneficiile sistemului de e-arhivare realizate datorită unui birou fără hârtii.

URED BEZ PAPIRA

• mogućnost obuhvata ulazne i izlazne poslovne komunikacije primjenom različitih tehnologija (EDI, PKI, OCR)
• siguran pristup arhiviranim elektronskim dokumentima putem intuitivnog WEB sučelja 24/7
• optimizacija uredskih aktivnosti i prostora
• optimizacija vremena i troškova
• unapređenje odnosa s poslovnim partnerima
ok.jpg

SIGURNOST PODATAKA 24/7

Infinite E-Archive Suite omogućava postizanje najviše razine sigurnosti arhiviranih podataka. Pristup arhiviranim podacima omogućen je isključivo ovlaštenim korisnicima u ovisnosti o njihovim radnim zadacima. Povijest aktivnosti po arhiviranom dokumentu omogućava uvid TKO i KAD je pregledavao arhivirane dokumente. Svim arhiviranim dokumentima dodjeljuje se vremenska oznaka koja jamči nemogućnost naknadne izmjene sadržaja dokumenta.

ok.jpg

VREMENSKA OZNAKA

• dodjela kvalificirane vremenske oznake davatelja usluge kvalificiranog vremenskog žiga
• provjera vremenske oznake prema sljedećim parametrima: naziv, izdavatelj, podaci o certifikatu, podaci o potpisu, javnom ključu, vremenskoj valjanostiVREMENSKA OZNAKA

ok.jpg

ELEKTRONSKI POTPIS

• elektronski potpis  osigurava autentičnost potpisnika, integritet sadržaja i neporecivost aktivnosti
• dodjela elektronskog potpisa davatelja usluge certificiranja
• provjera elektronskog potpisa prema sljedećim parametrima: naziv, izdavatelj, podaci o certifikatu,  datum i vremenska valjanost


scr_archive.jpg

E-ARCHIVE: MOGUĆNOSTI

PODRUČJE

MOGUĆNOSTI

KORISTI

Smanjenje rizika
• elektronski potpis 
• vremenska oznaka
• mogućnost provjere elektronskih računa
• upravljanje poslovnim procesom
• online pristup ovlaštenim korisnicima
•  osigurana vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa
•  usklađenost sa zakonom
•  ubrzanje poreznog i revizorskog nadzora
•  brža naplata potraživanja
Smanjenje troškova obrade i arhiviranja dokumenata
  • automatska razmjena i obrada dokumenata
  •  mogućnost integracije s različitim poslovnim
     informacijskim sustavima
  • elektronsko arhiviranje
•  smanjenje pogrešaka i troškova povezanih s papirnatom i ručnom obradom dokumenata
• automatska razmjena dokumenata
• smanjenje troškova arhiviranja
Standardizacija poslovnih procesa unutar međunarodnih poslovnih organizacija
  •   višejezična arhivska platforma 
• implementacija jedne arhivske platforme na razini međunarodne organizacije
• mogućnost prilagodbe lokalnom zakonodavstvu