Sistemul de e-arhivare pentru stocarea facturilor electronice in concordanta cu legile maghiare
Infinite E-archive Suite este utilizat pentru a stoca facturi, comenzi, contracte, facturi, chitanţe, cereri medicale în arhiva electronica

REVIZIJOM POTVRĐENO SIGURNO ARHIVIRANJE

Infinite E-Archive Suite omogućava elektronsko arhiviranje svih vrsta elektronskih dokumenata u skladu s internim poslovnim procedurama korisnika i važećim zakonskim propisima. Osnovna ideja elektronskog arhiviranja je omogućiti jednostavan i brz pristup arhiviranim dokumentima, eliminirati rizik od oštećanja podataka i značajno smanjiti operativne troškove.

INFINITE E-ARCHIVE SUITE  

Infinite E-Archive Suite je sveobuhvatno rješenje prilagođeno tvrtkama različitih veličina. Najširu primjenu nalazi u arhiviranju elektronskih računa i njihovih privitaka. Podaci se arhiviraju u obliku u kojem su zaprimljeni i u kontroliranom okruženju prilagođenom dugoročnom arhiviranju. Pristup arhiviranim dokumentima u čitljivom obliku omogućen je isključivo ovlaštenim korisnicima putem intuitivnog WEB sučelja.

SVE ŠTO TREBATE ZA ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE DOKUMENATA

• revizijom potvrđeno arhiviranje dokumenata prema važećim zakonskim  propisima
• mogućnost uporabe rješenja neovisno o operativnom sustavu
• integrirana baza podataka i korisničko sučelje visokih performansi
• mogućnost brzog pretraživanja dokumenata online
• mogućnost dodjele privremenog i ograničenog pristupa
 arhiviranim dokumentima trećim osobama (npr. porezni službenik, revizor)

KAKO INFINITE E-ARCHIVE SUITE RADI?

Nakon utvrđivanja internih poslovnih procedura i relevantnih zakonskih propisa, korisnik potpisuje suglasnost o razmjeni i arhiviranju elektronskih dokumenata. Tok dokumenata i aktivnosti po dokumentu ovisi o njegovoj vrsti. Za primjer možemo uzeti bilješke korisnika ili marketinške materijale, koji mogu biti arhivirani samostalno ili kao privitak elektronskim računima, u usporedbi s elektronskim računima kojima se po obvezi zakona dodaje elektronski potpis korisnika i vremenski žig. Svi dokumenti arhiviraju se na ugovoreno vremensko razdoblje. U slučaju poreznog ili revizijskog nadzora u toku trajanja ugovorenog vremenskog razdoblja, ovlašteni korisnik u mogućnosti je dodjeliti privremeni i ograničeni pristup trećim stranama. Nakon isteka ugovorenog vremenskog razdoblja, ovisno o dogovoru s ovlaštenim korisnikom, razdoblje arhiviranja može biti produženo, arhivirani podaci mogu biti predani korisniku na nekom od medija ili mogu biti uništeni u potpunosti.
Facturile electronice sunt arhivate cu ajutorul marci de timp calificate sau necalificate emise de autoritatea de certificare